Armchaircomfort

Користувача угода


Цей документ «Угода користувача» є пропозицією «Armchaircomfort» (далі — «Адміністрація»), укласти договір на наведених нижче умовах Угоди.

1. Загальні положення Угоди користувача

1.1. У цьому документі та відносинах Сторін, що випливають або пов'язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

 • а) Платформа - програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Адміністрації;
 • б) Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє.
 • в) Сайт Адміністрації/ Сайт — інтернет-сайти, розміщені в Armchaircomfort armchaircomfort.com та його під Armchaircomfortах.
 • г) Сервіс — комплекс послуг та ліцензія, що надаються Користувачеві з використанням Платформи.
 • д) Угода — це угода з усіма доповненнями та змінами.
 • 1.2. Використання вами Сервісу будь-яким способом та у будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • перегляд розміщених на Сайті матеріалів;
 • реєстрація та/або авторизація на Сайті,
 • розміщення або відображення на Сайті будь-яких матеріалів, включаючи, але не обмежуючись такими як: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відео-файли, відомості та/або інша інформація,
 • утворює договір на умовах цієї Угоди відповідно до положень ст.437 та 438 Цивільного кодексу Російської Федерації.

  1.3. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей щодо використання Сервісу, ви підтверджуєте, що:

 • а) Ознайомилися з умовами цієї Угоди у повному обсязі до початку використання Сервісу.
 • б) Приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень з вашого боку та зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо ви не погоджуєтесь з умовами цієї Угоди або не маєте права на укладення договору на їх основі, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.
 • в) Угода (зокрема будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

 • 2. Загальні умови користування Сервісом

  2.1. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається лише після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією процедури.

  2.2. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Сервісу, в тому числі його функціональних можливостей, доводяться до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті або шляхом нотифікації Користувачів.

  2.3. Вибрані Користувачем логін та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

  3. Обмеження

  Погоджуючись з умовами цієї Угоди, ви розумієте та визнаєте, що:

  3.1. До відносин Сторін щодо надання Сервісу на безоплатній основі не підлягає застосуванню положення законодавства про захист прав споживачів.

  3.2. Сервіс надається для використання в інформаційно-розважальних цілях на умовах «як є», у зв'язку з чим Користувачам не надаються будь-які гарантії, що Сервіс відповідатиме всім вимогам Користувача; послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можна отримати з використанням Сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та Контенту, отриманих з використанням Сервісу, відповідатиме очікуванням Користувача; усі помилки в Контенті та/або програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені.


  3.3. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма та характер послуг можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках послуг) всім Користувачам взагалі або вам, зокрема, без вашого попереднього повідомлення.

  3.4. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

 • копіювати (відтворювати) у будь-якій формі та у спосіб, що входять до складу Сервісу Правовласника програми для ЕОМ та бази даних, включаючи будь-які їх елементи та Контент, без отримання попередньої письмової згоди їх власника;
 • розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати, та здійснювати інші аналогічні дії з Сервісом;
 • створювати програмні продукти та/або сервіси з використанням Сервісу без отримання попереднього дозволу Правовласника.
 • 3.5. При виявленні помилок у роботі Сервісу або у розміщеному на ньому Контенті повідомте про це Правовласника за адресою, вказаною у реквізитах або окремо на Сайті для служби підтримки.

  3.6. За будь-яких обставин відповідальність Правовласника обмежена 1 000 (одною тисячею) рублів і покладається на нього виключно за наявності в його діях вини.

  4. Сповіщення

  4.1. Користувач погоджується отримувати від Правовласника на електронну адресу та/або абонентський номер телефону, вказаний вами під час роботи з Сервісом, інформаційні електронні повідомлення (далі – «нотифікатори»).

  4.2. Правовласник має право використовувати нотифікатори для інформування Користувача про зміни та нові можливості Сервісу, про зміну Угоди або зазначених у ній Обов'язкових документів, а також для розсилок інформаційного чи рекламного характеру.


  5. Інші умови

  5.1. Ця Угода, порядок її укладення та виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством Російської Федерації.

  5.2. Усі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Правовласника відповідно до чинного процесуального права Російської Федерації.

  5.3. Ця Угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача та без виплати будь-якої компенсації у зв'язку з цим.

  5.4. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою http://armchaircomfort.com.